За Раковина

Има в тоз крайморски град, детска весела градина. Смях и песни там ехтят през цялата година. "Раковина" се нарича нашата детска градина.

"Гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" №48.

И както малката морска мида раковина пази и отглежда живота в нея, така и екипът от високо квалифицирани педагози в детска градина "Раковина", с много топлина, любов и доброта, възпитава и обучава своите двеста шейсет и шест деца на възраст от три до седем години.

Материална база

С богата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

Учебно–възпитателната работа е съобразена с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за училище. Осъществява се чрез образователни направления–математика; български език и литература, запознаване със социалния и природен свят; музика. Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения — Коледа; Баба Марта; Великден; тематични тържества.

Основен акцент в работата на детската градина е формирането на екологична култура у подрастващите. Тя е носител е на престижната награда "Зелен флаг" по програма "Екоучилища".Участник и домакин на учебна визита от чуждестранни специалисти в областта на образованието на тема: "Екологичното образование, като част от образованието за устойчивс развитие", в рамките на Европейската програма "Учене през целия живот".

Много са престижните грамоти и отличия за постигнати резултати–завоювани призови места от Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига"; грамоти за постижения от изложби на детски рисунки; Диплом за дългогодишно партньорство с Областна Дирекция на полицията — гр. Бургас.