Актуално

Отчети за Q2 2020

Тримесечен отчет Местна дейност Държавни дейности второ тримесечие

План за работа на психолога в група през лятото

План за работа на психолога в група през лятото: 1. „Какво чувствам аз и моя приятел“- разпознай емоциите си и емоциите на другия 2. „Сподели играчките“ 3. „Аз знам добри думи!“ – кажи нещо добро за своя приятел. 4. „Вълшебните … Има още

Вътрешните правила при епидемиологична обстановка на ДГ “Раковина”

Информирано съгласие Вътрешни правила за функциониране на ДГРаковина – гр.Бургас при епидемиологична обстановка

Декларация за Информирано Съгласие

Декларация за информирано съгласие на родителите във връзка с извършването на паразитологични и чревни изследвания на децата след приемането им на детска градина. Декларацията трябва да се попълни от всеки един родител! ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ-1 (1)

Отчети за Q1 на 2020

Тримесеченотчет Местна дейност Тримесечен отчет Държавна дейност