Актуално

Отчети Q1 на 2021

Балансов отчет първо тримесечие Държавни дейности първо тримесечие Местни дейности първо тримесечие

Проект “Европейска гаранция за детето”

Детската градина участва в изпълнение на дейностите по „Пилотен проект „Гаранция за детето“ на Европейския съюз в България“  (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) и в тази връзка обявява прием на документи за подбор на персонал. Обявените позиции са … Има още

Годишен план на бюджет 2021 г.

Годишен план Местни дейности Годишен план Държавни дейности Баланс на бюджета 2021

Отчети Q4 на 2020

Местни дейности Държавни дейности Баланс

График по схема “Училищен плод”

график ДФ Земеделие