Актуално

Правила за прием 2012/2013 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ(ОДЗ) И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ(ЦДГ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС