Дати за обявяване резултатите от първо класиране

Уважаеми родители,

На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в детските градини деца.

От 11 до 18.05.2020г. родителите на приетите деца, трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответната детска градина.

В условията на извънредното положение в страната Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е направена следната организация:
На 7 и 08.05.2020 г. всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в детска градина.
От 11 до 18.05.2020 г. всички родители трябва да заявят желание за записване в детска градина “Раковина” на следния телефон: 0885 228879
По телефона съобщават личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.

Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на детската градина попълнената бланка – декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи преференции в регистрационния талон.

Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в детската градина всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.

Публикувано в категорие Актуално.

Коментарите са забранени.