Декларация за Информирано Съгласие

Декларация за информирано съгласие на родителите във връзка с извършването на паразитологични и чревни изследвания на децата след приемането им на детска градина.

Декларацията трябва да се попълни от всеки един родител!
Публикувано в категорие Актуално.

Коментарите са забранени.