Прием за учебна 2020-2021 година


НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „РАКОВИНА”

Учебна 2020-2021 година

За постъпване на децата в детската градина се изискват следните документи:

За деца, които не са посещавали детски ясли:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 7. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 8. /Извлечение от НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 64 от 21.08.2012 г./

За деца, които посещават детски ясли и нямат прекъсване повече от 10 дни преди постъпването в детската градина:

 1. Здравната карта на детето от детската ясла.
 2. Ако има прекъсване повече от 10 дни преди датата на постъпване се представя здравната карта на детето от детската ясла и медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детската градина.

За деца,които са посещавали детска ясла,но имат прекъсване повече от 2 месеца,преди постъпване на детска градина се изготвят всички горепосочени документи като за деца непосещавали детска ясла.
ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Начална дата за прием на децата от първа възрастова група е 8 септември 2020 година. Родителите уговарят дата за постъпване на детето на телефон 0885228879, 056 545948. Пълен комплект документи се представя в детската градина един ден преди предварително уговорената дата за постъпване;
 2. Необходимо е на детето да се приготвят:
  • Пантофи;
  • Резервни дрехи за преобличане;
  • Пакет мокри кърпи;
  • Тънка пижама;
  • Хавлийка за ръце;
 3. Препоръчително е децата да постъпват в детската градина без използването на памперс!
Публикувано в категорие Актуално.

Коментарите са забранени.