Декларация при отсъствие на детето за повече от 10 дни

Уважаеми родители,
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, можете да декларирате обстоятелството /Декларация – Приложение № 2/, че не ви е известно детето Ви да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Публикувано в категорие Актуално.

Коментарите са забранени.