За нас

Детска градина "Раковина" отваря врати през далечната 1964г. Разположена е на комуникативно място в центъра на град Бургас на улица Христо Ботев № 48

Визия

Детска градина "Раковина" е институция, в която се реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

Групи

Функционират осем групи с деца от 3 до 7 годишна възраст.

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация в училищното образование.

Ние предлагаме

  • Модерна и съвременна материална база, съобразена с потребностите на децата
  • Обновено дворно пространство с обособени площадки за игра
  • Добре организирана образователна среда & инерактивен кабинет, физкултурен салон, площадка по БДП, кът за родители, образователен кът на открито, билкова градинка
  • Допълнителни занимания по интереси & футбол, художествена гимнастика, зумба, изобразително изкуство и др.
  • Високо квалифициран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно ниво за успешна реализация в училище, екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света
  • Прилагане на съвременни педагогически технологии и стратегии
  • Работа по Национални програми и проекти
  • Грижа, внимание и толерантно отношение към всяко дете
  • Приобщаващо образование чрез осугуряване на подкрепа за личностно развитие на децата
  • Психолог и логопед - превенция на проблемно поведение, обучителни затрунения, психологична подкрепа на децата и техните семейства