Актуално

Информация за електронно записване на децата в първа група за учебната 2021/22 г.

Уважаеми родители, На 07.05.2021 г. се обявяват резултатите от първо класиране на елетронния прием в детските градини в гр. Бургас. От 10.05 до 17.05.2021 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си, детето им да бъде записано в … Има още

Отчети Q1 на 2021

Балансов отчет първо тримесечие Държавни дейности първо тримесечие Местни дейности първо тримесечие

Проект “Европейска гаранция за детето”

Детската градина участва в изпълнение на дейностите по „Пилотен проект „Гаранция за детето“ на Европейския съюз в България“  (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) и в тази връзка обявява прием на документи за подбор на персонал. Обявените позиции са … Има още

Годишен план на бюджет 2021 г.

Годишен план Местни дейности Годишен план Държавни дейности Баланс на бюджета 2021

Отчети Q4 на 2020

Местни дейности Държавни дейности Баланс