Месечен архив: април 2011

Изложба базар на Велекденски яйца и украса

На 19 април 2011 г. от 16:00 часа се проведе Изложба базар на Велекденски яйца и украса. Средствата от база са за оборудване на физкултурния салон на ЦДГ “Раковина”. Благодарим на всички гости, родители и колеги.