Месечен архив: август 2013

Необходими документи за постъпване в детска градина

                          НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  И  ИЗИСКВАНИЯ   ЗА                  ПОСТЪПВАНЕ  НА  ДЕЦА  в  детска  градина за учебната  2013-2014 година НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: /Извлечение от Наредба №3/05.02.2007г.-Министерство  на  здравеоопазването, за здравните  изисквания към детските  градини/ 1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 2. Еднократен … Има още