Месечен архив: май 2014

Празничен спектакъл “ДА НАПИШЕМ ПРИКАЗКА….”

Снимки  от  празничния спектакъл “ДА НАПИШЕМ ПРИКАЗКА….” , с който бе отбелязана 50 годишнината  на ЦДГ “Раковина”

Грамота на г-жа Златина Христова – главен учител

Грамота на  г-жа  Златина Христова – главен учител, за активно участие в реализирането  на  мероприятия, организирани  от  Община Бургас.

Грамота за екипът на ЦДГ “Раковина” от Община Бургас

Грамота за екипът на ЦДГ №17 за успешна работа и диалог между родители и колектив.

Проект на Ротари клуб “Бургас-Пиргос”

Грамота  за  участие в Проект на Ротари клуб “Бургас-Пиргос” “Децата  таланти  на  Бургас” – ІІІ награда в конкурс за детска  рисунка  на  Димитър Лефтеров.