Месечен архив: ноември 2015

Eсенно развлечение

Снимки от развлечение “Да изпратим есента…..” подготвено от децата от трета “б” и втора “в” групи  за децата от  цялата  детска  градина.