Проект “Европейска гаранция за детето”

Детската градина участва в изпълнение на дейностите по „Пилотен проект „Гаранция за детето“ на Европейския съюз в България“  (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК) и в тази връзка обявява прием на документи за подбор на персонал. Обявените позиции са за логопед и ресурсен учител.

Повече информация за длъжностите, срокове и необходими документи ще намерите в прикачения файл - Обявление ДГ Раковина

Европейската комисия и УНИЦЕФ започват пилотна програма в страни от ЕС за изкореняване на детската бедност и социалното изключване

Публикувано в категорие Актуално.

Коментарите са забранени.