Информация за електронно записване на децата в първа група за учебната 2021/22 г.

Уважаеми родители,
На 07.05.2021 г. се обявяват резултатите от първо класиране на елетронния прием в детските градини в гр. Бургас.
От 10.05 до 17.05.2021 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си, детето им да бъде записано в Детска градина “Раковина”.
В условията на извънредна епидемиологична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е необходимо да направите следното:
- на 07.05.2021 г. – да проверите, дали името на детето Ви е в списъка на приетите деца;
- до 09.05.2021 г. – служители на детската градина ще засекат данните в талона с данните, които ще получат от дирекция ГРН, от една страна и данните за посочените преференции, от друга;
- до 09.05.2021 г. – ако данните са верни, ще получите на пощата, която сте посочили, бланка-декларация за записване в детската градина;
- от 10.05 до 17.05.2021 на телефон 0876682474 и 056/ 54 59 48 трябва да потвърдите желанието си за записване в детската градина като съобщите личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/;
- от 10.05 до 17.05.2021 г. след потвърждаване по телефон трябва да върнете на пощата на детската градина /dg_rakovina_@abv.bg/ попълнена и подписана декларация-бланка за записване /разпечатана и сканирана/, както и сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон /ако има такива.
Публикувано в категорие Актуално.

Коментарите са забранени.